Bạn ta, vợ ta ở mô rồi ?

Thức dậy lúc 1 :30 AM. Như vậy ngủ được khoảng 3 tiếng. Cũng đủ. Xuống hầm, ngồi lại trước máy computer. Hôm nay có nhiều việc phải làm. Việc chánh là chuẩn bị TQBT số 67. Hy vọng báo ra ra vào tháng 12, sơm hơn thường lệ một tháng. Làm việc trong cô… Read More Bạn ta, vợ ta ở mô rồi ?

Văn chương chưởi thề trong Tháng ba gãy súng của cao xuân huy…

Trong Tháng Ba Gãy súng của Cao Xuân Huy, chúng ta được đọc rất nhiều những mẫu đối thọai đầy tiếng chửi thề hay những chữ mà phái nữ khi đọc phải đỏ mặt. Có tất cả 50 tiếng “đụ mẹ” trong suốt cả tác phẩm. Và  hàm số Y biến thiên bằng đường biểu… Read More Văn chương chưởi thề trong Tháng ba gãy súng của cao xuân huy…

Văn chương Đù má… (Tiền Vệ)

Chủ trương của chúng tôi về việc trích đăng hay đăng lại những bài vở do chúng tôi vắt trí não và công khó ra để hoàn thành, là chúng tôi trân trọng và hoan nghênh với điều kiện ghi rõ nguồn xuất xứ. Ai đăng cũng được. Càng đăng nhiều càng tốt.  Việc này,… Read More Văn chương Đù má… (Tiền Vệ)