Thêm một đứa con ra đời…

Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn và trở ngại, hai quyển Thương và Hạ :”Lược đồ văn học VN ” của Thanh Lãng được thực hiện xong. Hai quyển, mỗi quyển dày khoảng 900 trang ! Phải mất đến 4 tháng trời mới đạt. 4 tháng trời không phải thời gian dành cho dự… Read More Thêm một đứa con ra đời…

Job thơm…

Chỉ nửa tháng qua, tôi đã hoàn thành một số lượng tác phẩm kỷ lục, Kỷ lục vì thầu hết thì giờ tôi phải bận bịu tối tăm mặt  mày vì bà xã đang chờ tôi ở viện dưỡng lão. Khác với hầu hết những người ở đây, đa số 99% thuộc tuổi già lú lẩn,… Read More Job thơm…