văn chương “Đù mẹ” (bài 1)

  Đù mẹ  là hai chữ cấm kỵ, trong văn chương nhất là trong thi ca.  Nó là tiếng chửi thề. Nhưng nó là một lợai thuốc thần dược để giảm cái tức, nỗi bất mãn, những nín câm của những con ngựa thồ kéo xe, của những con bò con trâu kéo cày trong… Read More văn chương “Đù mẹ” (bài 1)

Job thơm…

Chỉ nửa tháng qua, tôi đã hoàn thành một số lượng tác phẩm kỷ lục, Kỷ lục vì thầu hết thì giờ tôi phải bận bịu tối tăm mặt  mày vì bà xã đang chờ tôi ở viện dưỡng lão. Khác với hầu hết những người ở đây, đa số 99% thuộc tuổi già lú lẩn,… Read More Job thơm…