chia sẻ kinh nghiệm

Trở lại như khi chưa layout…

Posted on

Câu hỏi:

cuốn sách đã layout rồi muốn trở lại trang đánh như chưa layout phải làm sao ?
Trả lời:
-tùy trường hợp.
Nếu bạn mới layout, chưa save, bạn có thể UNDO
Nếu bạn đã save (lưu) thì đành chịu. Chỉ còn cách là  RESTORE trở lại cái ngày mà bạn chưa layout. Nên nhớ phải copy những files quan trọng vào một CD hay USB, đề phòng chúng sẽ mất hay cũng thay đổi
(click ALL PROGRAMS/Assesories/ System tools/System Restore). (for Windows XP)
chia sẻ kinh nghiệm

Snagit editor: Still Receiving “Failed To Save Document Error”

Posted on

Following is my letter to Snagit forum:

https://feedback.techsmith.com/techsmith/topics/still_receiving_failed_to_save_document_error_after_updating_version_of_snagit?topic-reply-list%5Bsettings%5D%5Bfilter_by%5D=all&topic-reply-list%5Bsettings%5D%5Bpage%5D=1#reply_15604096

The problem is you save a big multipages file in tiff or graphic format. First you should split it into sub files. For ex, you have a multipages with 50pages in tiff. My experience is only 15 pages you are allowed to save, if more than this number, you will get message: wait… or capture… The waiting time is about 1-2 minutes… And finally  you will get “failed to save document Error”…
I am using snagit to layout 850 pages scanned using MS imaging, under tiff format. I was encountering this problem too many times.. As you know, Snagit or any graphic editor can not work with any multipages file of  too many pages since the memory is limited. Try to split it into small ones !…  (Tran)

nhận định văn chương thời chiến

Đặc biệt của Tạp chí Thư Quán Bản Thảo: Lời qua tiếng lại

Posted on

 

 

LTS: Trước năm 1975, chúng tôi được nghe nhiều về chuyện hai nhà văn nữ là Túy Hồng và Nhã Ca đăng thư ngỏ phản đối nhà văn Trần Phong Giao – thư ký tòa sọan tạp chí Văn – về điều mà họ cho  là bôi bác gái Huế. Lý do, chúng tôi không có điều kiện được ở thành phố để có thể theo dỏi sự việc, (mà giới văn học miền Bắc quen gọi là “đô thị”). Nay, để thỏa tánh tò mò, chúng tôi sưu tầm những bài vở có liên quan đến lời qua tiếng lại này, để giúp quí bạn nào đã một thời đánh giặc và viết ngoài vòng đai như chúng tôi hiểu rõ  tường tận hơn thay vì nghe nói, như chúng tôi nghe nói trước đây.

Chúng tôi lần lượt đăng:

1 Nhớ Y Uyên của Trần Phong Giao (Văn số 129)

2.Thư gửi Trần Phong Giao của Túy Hồng, Nhã Ca (tuần báo Khởi Hành số 3)
3. Thư trả lời của Trần Phong Giao. (Văn số 131)

(Tạp chí TQBT số 64)

 

Tuy hong -1