Tội tình cho kinh nghiệm !

Trong các tờ RESUME xin việc, kinh nghiệm là một yếu tố quyết định cho việc nhận hay không nhận.  Hơn cả bằng cấp. Hãy mở những mục tìm người giúp việc hay tìm việc mới thấy rõ  điều này. Một, hai năm kinh nghiệm chuyên môn. Không có kinh nghiệm xin miễn… Ngay cả… Read More Tội tình cho kinh nghiệm !

Đã phát hành TQBT số 61 tháng 10-2014: chủ đề hiện tượng văn chương nữ giới miền Nam

Một số báo dồi dào bài vở sưu tầm và nhận định văn chương. về hiện tượng văn chương nữ giới miền Nam, từ nhà văn nữ & thời cuộc (Bách Khoa phỏng vấn 1968, Thời Tập 1975), đến “văn đàn nữ giới miền Nam” (Đào Huy Đán – Văn học 1973), hay những bài… Read More Đã phát hành TQBT số 61 tháng 10-2014: chủ đề hiện tượng văn chương nữ giới miền Nam

(Viết lại) Ông bạn Hồ Trường An ơi, ông ở mô. Có quà ni cho ông …

Khi tìm tòi tài liệu cho số chủ đề “Hiện tượng văn chương nữ giới miền Nam”, tôi đã biết thêm cái tài của ông bạn một thời của tôi. Đó là nhà văn Hồ Trường An. NGoài tài viết văn ông còn viết nhện đinh phê bình, không chê được. Tôi đã đọc nhiều… Read More (Viết lại) Ông bạn Hồ Trường An ơi, ông ở mô. Có quà ni cho ông …