Thư quán bản thảo số 60 tháng 7-2014

TQBT số 60 chủ đề tạp chí Sáng Tạo đã hoàn tất và đang trên đường bay đến tứ phương bằng hữu. THƯ TÒA SOẠN  Số báo này đến với quý bạn mang theo nỗ lực của chúng tôi nhằm sưu tập những tài liệu, bài vở liên quan đến tạp chí Sáng Tạo.  Có… Read More Thư quán bản thảo số 60 tháng 7-2014

Về một cuốn sách mới ra đời…

Bài này được post cách đây hơn hai năm (Jul-4-2014) , khi Y.  còn ở nhà chưa vào Nursing home. Cứ mỗi khi in xong một tác phẩm, tôi vẫn hay dành một vài ngày để nghiền ngẩm và thưởng thức. Nghiền ngẩm nội dung, và thưởng ngoạn về hình thức của nó. Từ cái… Read More Về một cuốn sách mới ra đời…