Cuối cùng, của Caesar được trả lại Caesar !!!

Lời chủ Blog: Sáng nay, tôi cảm thấy lòng mình an ổn lạ lùng. Tôi không còn muốn tiếp tục làm TQBT. Tôi không còn muốn viết Blog. Tôi không còn kêu gọi hãy trả những gì của Caesar cho Caesar. Bởi vì, xem như cái đích tôi đi, ít ra tôi cũng cảm thấy… Read More Cuối cùng, của Caesar được trả lại Caesar !!!

QUI NHƠN, BÌNH ĐỊNH TRONG THƠ NGƯỜI LÍNH TRẦN HOÀI THƯ

 Lời chủ Blog: Sáng nay, rất tình cờ, được đọc một bài viết của Nguyễn Mạnh An Dân trên NET. Xin được đăng lại để chia sẻ về những bài thơ của một thời đánh giặc tại Bình Định.   NGUYỄN MẠNH AN DÂN   Sinh ở Đà Lạt, chạy loạn về Nha Trang, học… Read More QUI NHƠN, BÌNH ĐỊNH TRONG THƠ NGƯỜI LÍNH TRẦN HOÀI THƯ

Về một cuốn sách mới ra đời…

Bài này được post cách đây hơn hai năm (Jul-4-2014) , khi Y.  còn ở nhà chưa vào Nursing home. Cứ mỗi khi in xong một tác phẩm, tôi vẫn hay dành một vài ngày để nghiền ngẩm và thưởng thức. Nghiền ngẩm nội dung, và thưởng ngoạn về hình thức của nó. Từ cái… Read More Về một cuốn sách mới ra đời…