Chia vui

Như vậy lại thêm hai cuốn sách nữa ra đời trong tháng 4-2014. Đó là tập thơ Cõi Tình Mong Manh của Trần Phù Thế và Lá daffodil thắt bím, tập truyện của Nguyễn Âu Hồng.   Xin ân cần giới thiệu cùng bạn đọc xa gần hai tác phẩm về tình yêu này. Và thêm một… Read More Chia vui

Ta vẫn còn có mặt đây

Nhớ lại những buổi điểm danh. Từ lớp học của thời trung học. Vừa tay giơ lên, vừa trả lời Có Mặt. Rồi trong trường lính. Có mặt. Nhưng phải la phải hét. Và trong trại tù. Mệt mỏi, không muốn cất tiếng, nhưng vẫn thốt ra. Rồi trong lớp học Mỹ. Yes. I am… Read More Ta vẫn còn có mặt đây