Ngày Memorial ở Mỹ…

Hôm nay là ngày Memorial Day. Nhà băng đóng cửa. Bưu điện không đưa thư. Trường học trống không… Nhưng gió Nồm Nam thốc hồn tôi và những hạt mưa trường sơn cắt buốt. Tôi nhớ lại cảnh ba người lính đứng vây quanh bếp lửa giữa đồng không để che gió, cho nồi cơn… Read More Ngày Memorial ở Mỹ…

Chia vui

Như vậy lại thêm hai cuốn sách nữa ra đời trong tháng 4-2014. Đó là tập thơ Cõi Tình Mong Manh của Trần Phù Thế và Lá daffodil thắt bím, tập truyện của Nguyễn Âu Hồng.   Xin ân cần giới thiệu cùng bạn đọc xa gần hai tác phẩm về tình yêu này. Và thêm một… Read More Chia vui

Ta vẫn còn có mặt đây

Nhớ lại những buổi điểm danh. Từ lớp học của thời trung học. Vừa tay giơ lên, vừa trả lời Có Mặt. Rồi trong trường lính. Có mặt. Nhưng phải la phải hét. Và trong trại tù. Mệt mỏi, không muốn cất tiếng, nhưng vẫn thốt ra. Rồi trong lớp học Mỹ. Yes. I am… Read More Ta vẫn còn có mặt đây