Blog Trần Hoài Thư

Month

April 2014

Ấm lòng (7): Sau hơn hai mươi ngày không viết

  Tôi đang gõ đây. Âm thanh của tiếng gõ vào keyboard trên từng con chữ, đã nghe vang vang niềm vui hòa tấu. Lòng tôicũng hòa theo tiếng gõ của nhịp timi. Chị H.Ch. (VN). Thư chị ấm lòng… Continue Reading →

© 2019 Blog Trần Hoài Thư — Powered by Powered by WordPress.com.

Theme by Anders NorenUp ↑

%d bloggers like this: