Blog Trần Hoài Thư

Month

January 2014

Những cơn mơ cuối năm (truyện trước 1975)

.


(OKI C330dn) Error message: Improper Lock Lever Position.

I found problem improper lock toner cartridge with error code 544,545, 546, 547. on my OKI C330dn.  I would like to share with you my experiences to solve this problem. Reason: – Drum and toner cartridge is locked improperly. It… Continue Reading →

Đi tìm niềm vui

(tặng anh ĐC) Thế là tập thơ + họa “Cào Lá Ngoài Đêm” của Đinh Cường đã hoàn tất. Anh ĐC đã nhận từ tay NM, ở nhà PCH tại Virginia. Qua lá thư gởi cho tôi, anh tỏ vẽ… Continue Reading →

Theo người lúc 1 AM

.


Ghi vội….

.


Lại bão tuyết…

.


Miền Nam và chị ôm nhau chết .

Tiếng sóng ru con – tranh Thanh Trí Cứ mỗi lần nhìn bức tranh “tiếng sóng ru con” của Thanh Trí, thì tôi lại liên tưởng  đến Phùng Thăng mà Nguyễn Đức Sơn đã đề cập trong “Đêm thăm bạn… Continue Reading →

Đẹp

Bây giờ là 6 AM ở miền Đông 3 AM ở miền Tây Và VN thì đã qua một ngày Một ngày đầy bao nhiêu lời chúc tụng Tôi đang ở miền đông cách Time Squares khoảng một giờ xe… Continue Reading →

© 2019 Blog Trần Hoài Thư — Powered by Powered by WordPress.com.

Theme by Anders NorenUp ↑

%d bloggers like this: