Sáng Tạo và “nhóm bảo thủ phản tiến hóa”

Lời chủ Blog: Trong một số bài viết của Mai Thảo xuất hiện trên tạp chí Sáng Tạo đầu năm 1961, ông đã xem kẻ thù của ST là “bọn bảo thủ phản tiến hóa”. Tôi đã chứng minh bằng những tài liệu sưu tầm là  một cây bút trong “bọn bảo thủ phản tiến… Read More Sáng Tạo và “nhóm bảo thủ phản tiến hóa”