Tản mạn về tính trung thật của tác phẩm

Khi tôi viết  câu thơ   về một người lính  bị thương bị kẹt lại trên đinh đồi  vào một đêm trăng : Đêm hoảng kinh đỏ huyết vầng trăng Có người phê bình là tôi nói khoác, trăng vàng chứ có bao giờ trăng đỏ huyết. Họ  làm sao hiểu, là sức nổ của trái… Read More Tản mạn về tính trung thật của tác phẩm