Mời gọi đóng góp cho chủ đề : Văn chương Blog cũa tạp chí TQBT số 57

Tạp chí giấy Thư Quán Bản Thảo số 57 sẽ dành nhiều trang cho chủ đề Văn chương Blog. Báo dự trù phát hành vào tháng 9/2013. Dày khoảng 270 trang. Mong quí bạn thân hữu xa gần tiếp tay bằng cách giúp giới thiệu một/nhiều trang blog về văn học nghệ thuât mà quí… Read More Mời gọi đóng góp cho chủ đề : Văn chương Blog cũa tạp chí TQBT số 57

Bồi hồi khi đọc lại một đọan văn cũ (1)

Viết về một đơn vị, để mà tự hào, nhưng riêng tôi lúc này còn để hối hận. Bởi vì, ngòi viết của tôi chưa bao giờ có một nhân vật như Y Brep trên trang giấy. Và tôi cũng chưa bao giờ mời ông Tướng giải phóng, trung đội phó của tôi một cốc… Read More Bồi hồi khi đọc lại một đọan văn cũ (1)

Bài thơ nhân ngày father’s day

Giữ Chút Mong Manh Năm một tuổi, mẹ bồng tôi chạy loạn Tôi không cha, không cụm đất quê hương Tôi lớn khôn, không ngày tháng năm sanh Sớm biết chiến tranh buồn hơn nước mắt Khai sinh tôi đây, mẹ cha ngăn cách Tôi nói làm sao về một  nỗi buồn Tôi phải kể… Read More Bài thơ nhân ngày father’s day

Chi Bo Ru

Lời chủ blog: Đây là  hồi ký về một cuộc hành quân mà đơn vị tham chiến là hai đại đội thám kích mà tác giả là nhà văn Hoa Kỳ Charles Schwiderski. Ông  nguyên là cựu cố vấn của binh chủng thám kích tại Kontum.  Hồi ký  nói lên vai trò của thám kích ở… Read More Chi Bo Ru