Sách hiếm:Ly Chanh Trung: Introduction to Vietnamese poetry (updated)

Lời chủ Blog:  Kỳ Post này được dành cho một tập sách mỏng (20 trang) do  Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH xuất bản vào năm 1960. Chúng tôi đang đánh máy  từ từ và sách sẽ được lưu giữ  trong thư viện ảo Di sản văn chương miền Nam, hầu có thể giúp cho… Read More Sách hiếm:Ly Chanh Trung: Introduction to Vietnamese poetry (updated)

Văn chương đô thị ? ??? (Tản mạn)

Khi đề cập đến văn chương miền Nam, đặc biệt trong thời chiến,  giới nhận định, biên khảo  trong  nước, đều chụp cho một  cái “mác” rất kêu : Văn chương đô thị, văn học đô thị, văn chương thành thị … Làm như  cái nôi văn học miền Nam xuất phát từ Saigon. Làm… Read More Văn chương đô thị ? ??? (Tản mạn)

Bóng chữ … (cập nhật và thêm vào toàn bộ nội dung Văn 125)

Kỳ này, tôi xin post   “bóng chữ” của cuốn Văn số  125 ra ngày 1-3-1969  mang chủ đề  Đầu Xuân Lộc Mới, giới thiệu  những cây bút trẻ: Hạc Thành Hoa, Yên My (Trần Hữu Lục), Tần Vy, Mường Mán, Cao Thoại Châu, Kinh Dương Vương, Hà Nghiêu Bích, Nguyễn Lệ Uyên, Khê Kinh… Read More Bóng chữ … (cập nhật và thêm vào toàn bộ nội dung Văn 125)

Tản mạn: Đập lấy Google tìm bóng cũ…

3AM thức giấc. Đêm ngủ thẳng giấc, dù có lần nghe những chuổi ho dài từ giường Y. Y. cũng vậy. Ngủ yên, không kêu đi tiểu hay nhờ xoa bóp tay chân lên cơn đau nhức nữa. Xuống basement, việc đầu tiên là cố chỉnh lại những trang trong tập Văn số 80 năm… Read More Tản mạn: Đập lấy Google tìm bóng cũ…