Muốn viết thơ trên đá (tản mạn)

Quê hương là gì ?  Có phải là nơi chôn nhau cắt rún hay là ” chùm khế ngọt/Cho con trèo hái mỗi ngày?”  Nếu định nghĩa như vậy, thì  tôi không được may mắn để có những điều này.  Khi tôi ra đời thì bom đạn tơi bời, hận thù chất ngất. Cha mẹ… Read More Muốn viết thơ trên đá (tản mạn)