Viết lúc 4AM – Chuyện ngoài lề

Lần đầu tiên, Blog này post một bài không liên quan gì đến văn học nghệ thuật. Đó là chuyện “Chết về Con rồng đỏ Trung Cộng”. Ít ra nó cũng giải bày được những suy nghĩ của cá nhân tôi về sự xâm thực của “One dollar store” ngay tại đất Mỹ này. Tôi… Read More Viết lúc 4AM – Chuyện ngoài lề

Một bài viết đáng đọc: Chết bởi con rồng đỏ Trung cộng

Tác giả: Peter W. Navarro & Greg W. Autry Trong khi các hãng xưởng của Mỹ tiếp tục đóng bụi, trong khi các chính khách Mỹ và các nhà lãnh đạo quân sự chỉ chăm chú vào Trung Đông, và trong khi các chính trị gia ở Washington mê ngủ, Tàu cứ tiến tới. Một… Read More Một bài viết đáng đọc: Chết bởi con rồng đỏ Trung cộng

Mật điệp trên biển đông

Hoàng Bảo Việt (sưu tập đặc biệt của Blog THT, Tạp chí TQBT) Lời chủ blog: Bài trường thi này được trích từ thi phẩm Quê hương như một thánh tích, do Văn Uyển xuất bản tại SG năm 1969.Bài thơ  được tác giả sáng tác trong vòng 2 năm (1964-1966) lúc chiến tranh đang… Read More Mật điệp trên biển đông