Giới thiệu Thư Quán Bản Thảo số 52 – Sự im lặng của cát bụi

Trần thị Nguyệt Mai   Như gần đây chúng đã phá hoại một trang văn chương mạng trong nước và người chủ mạng cũng gặp khó khăn với chánh quyền sở tại (bị kêu lên “hầu” ít nhất là ba lần vì đã đưa lên những bài vở quá “nhạy cảm”). Và nhất là để… Read More Giới thiệu Thư Quán Bản Thảo số 52 – Sự im lặng của cát bụi

Phát hành tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 52 tháng 6-2012

Muốn thấy bìa  lớn và rõ , xin click vào hình     Tạp chí Thư Quán bản thảo số 52 tháng 6-2012 đã bắt đầu được gởi biếu tặng đến  các thân hữu khắp thế giới. Chủ đề số này là  Sự im lặng của cát bụi (Tưởng niệm nhà thơ Khoa Hữu và… Read More Phát hành tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 52 tháng 6-2012

Viết chung: Trần Hoài Thư, Trần Bang Thạch, Cao Vị Khanh, Phạm văn Nhàn

                                                             (nguồn: tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 17 tháng 6-2004)               Chú thích: Viết chung là một  mục thường xuyên của tạp chí Thư Quán Bản Thảo. Bắt đầu từ số 34, mục Viết Chung đổi thành Sống và Viết Rong bút Trần Hoài Thư I)