Sao Em Không về làm chim thành phố thơ Lâm Vị Thủy Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh ngâm (Audio) (Post lần thứ hai có sửa đổi)

Mời nghe Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh diễn tả trong nước mắt bài thơ của Lâm Vị Thủy: Sao Em Không Về Làm Chim Thành Phố.

Bìa tập thơ “Sao Em Không về làm chim thanh phố” của Lâm Vị Thủy, Huyền Trân xuất bản 1963

Các post liên hệ:

Lâm Vị Thủy: Nhà thơ giữa cõi không cùng

Rong bút – Sưu tầm thơ Lâm Vị Thủy

Viết lúc 4AM – Về một bài thơ tự do độc đáo của Lâm Vị Thủy

Tạp chí Thư Quán Bản Thảo số 49 tháng 12-2011
giới thiệu nhà thơ Lâm Vị Thủy

 

NGHE CAM LI NGÂM THƠ:

 

Thi nhạc giao duyên – Trần Hoài Thư – Vũ Đức Sao Biển – Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh

Một bài thơ cũ của Phạm Công Thiện vừa tìm được

New York, tháng 11, 1965

Tôi là người lái xe ô-tô-buýt giữa thành phố New York

Mỗi ngày tôi lái ô-tô-buýt đi trên những con đường không người những con đường chim chết

Những con đường của mỗi ngày

Từ Riverside Drive đến Broadway đến đại lộ thứ Năm rồi đến Washington Square công trường nghệ sĩ tóc bay em hát
đọc tiếp

Viết lúc 4 AM – Nhà có hoa mimosa vàng…

Nhà có hoa mimosa vàng là tên của một tác phẩm của nhà văn quá cố  Hoàng Ngọc Tuấn. Căn nhà ấy chính  là căn nhà của nhà văn nữ  Nguyễn thị Thanh Sâm ở Đà Lạt trước năm 1975. Sau đây là một đoạn viết về một nơi chốn đã từng ghi đậm trong tâm trí nhà văn tài hoa của chúng ta:
đọc tiếp