2 thoughts on “Viết lúc 4 AM: Lấy chảo điện làm dụng cụ đóng sách. Đừng nên xem thường đồ thổ tả nhé!

  1. Tôi thấy cách này rất hay, tuy nhiên tôi chưa được hiểu lắm – nên dùng loại keo nào và bỏ keo vào dâu ? Khi keo tan chay thì cho vào cái gì để ép ? Mỗi lần nhiều sách quá làm sao ép kịp. Xin bác tư vấn dùm – và để liên lạc xin Bác gửi qua email loanhuynhyt@yahoo.com. Cảm ơn Bác

  2. Hay quá, nếu bác Thư tìm cách tự chế ra loại keo nướng thì tuyệt. Thú thực là mua loại keo này cũng tốn tiền!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.