làm sao để post một file mp3 vào wordpress ?

 Cháu xin phép hỏi thăm Chú làm sao để post một file mp3 vào wordpress:
Trả lời:
WordPress không cho phép trực tiếp post một file mp3 vào blog của nó (embedding) , ngoại trừ phải mua thêm đất (space).  Giá vào khoảng  $50 cho 25 GB.
Sau khi upload file audio lên blog, chúng ta phải dùng HTML để edit trang post, và insert vào trang post ngay chỗ mình muốn bỏ  cái URL link (được bắt đầu bằng command  audio) .
Ví dụ đây là audio đọc thơ Lâm Vị Thủy của Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh vừa mới post:
Sau khi update  nó sẽ có dạng như sau:
Cách thứ hai là chúng ta có thể dùng Youtube để upload một audio file. Sau đó link như thông thường  hoặc embed (bỏ vào ngay trang post của mình).
Chúc may mắn

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: