Người hạ sĩ nhất

tranh của Thân trọng Minh

…Chàng mở mắt trao tráo nhìn lên bầu trời đen tối. Tiếng dạ trùng vang lên não nuột. Có cả tiếng chim vạc cất lên lẻ loi. Bóng người lính canh mập mờ như pho tượng. Và tiếng gió thì thỉnh thoảng rít lên, hú dài trên cánh đồng. Gió làm mảnh chiếc poncho đập phành phạch.  Có tiếng mớ của một người lính nào đó. Rồi có tiếng gọi đổi phiên.

Đọc tiếp

%d