Sao Em Không về làm chim thành phố thơ Lâm Vị Thủy Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh ngâm (Audio) (Post lần thứ hai có sửa đổi)

Mời nghe Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh diễn tả trong nước mắt bài thơ của Lâm Vị Thủy: Sao Em Không Về Làm Chim Thành Phố. Các post liên hệ: Lâm Vị Thủy: Nhà thơ giữa cõi không cùng Rong bút – Sưu tầm thơ Lâm Vị Thủy Viết lúc 4AM – Về một bài thơ… Read More Sao Em Không về làm chim thành phố thơ Lâm Vị Thủy Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh ngâm (Audio) (Post lần thứ hai có sửa đổi)

Một bài thơ cũ của Phạm Công Thiện vừa tìm được

New York, tháng 11, 1965 Tôi là người lái xe ô-tô-buýt giữa thành phố New York Mỗi ngày tôi lái ô-tô-buýt đi trên những con đường không người những con đường chim chết Những con đường của mỗi ngày Từ Riverside Drive đến Broadway đến đại lộ thứ Năm rồi đến Washington Square công trường… Read More Một bài thơ cũ của Phạm Công Thiện vừa tìm được