Viết lúc 4AM – Một trang thơ văn cũ

Click hình để thấy lớn


Một bài thơ cũ nằm dưới một bài văn cũ. Cả hai đều được sáng tác sau lần bị thương thứ hai ở Bình Định.  Phía trên là đọan kết của bài văn Trưa Địa Ngục. Phía duới là bài thơ Về Trời. Trang báo là trang tạp chí Bách Khoa phát hành năm 1969.

Bài được viết trong nỗi đau đớn tột độ, khi một đại đội lên đường với 6 sĩ quan thì 4 nguời tử trận (một thiếu úy đề-lô, một cố vấn Mỹ, một đại đội phó và một trung đội trưởng).

Đấy, tuổi trẻ của chúng tôi là thế đấy. Thơ văn của chúng tôi được trả bằng cái giá là  thế đấy.

Một lần nữa cám ơn người Hà Nội đã bỏ công sưu tầm và mang đứa con biệt tích trở về chủ của nó.

Bài liên quan:

Viết lúc 4AM – Về những trang sách cũ

[Trở lại trang chính]

%d bloggers like this: