Cuối đường – chuyện một người khoa bảng bị cô lập

Có một người đàn bà Mỹ bắng cấp đầy mình. Một bằng tiến sĩ về giáo dục. Nhưng nghề dạy học không hái ra tiền nhiều, bèn chuyển qua  học ngành computer. Lấy bằng Master về điện toán. Được thu nhận bởi một công ty lớn.

Nhưng vài tháng sau, bà bị sa thải. Tại sao.

Xin được đăng lại một truyện trong Hành Trình của một cổ trắng. (Click vào hình đọc tiếp)

%d bloggers like this: