Ban Mê Thuột – Mùa tai ương hoan lạc

Tôi nói cả trăm lần, tôi trở lại cùng quân đội mà. Tôi sẵn sàng cột sợi dây thun quần đàn bà vào hai gọng kính để trở lại mặt trận mà. Nhưng đừng dùng việc trở lại của tôi để mà tung hô vinh danh cũng như đừng kết án tôi khi trở lại cùng hàng ngũ chống lại nhân dân như trên đài mặt trận giải phóng. Tôi trở lại không phải vì muốn lên làm tướng hay muốn trở thành một người hùng. Trở lại vì tôi không thể sống như một con chó dại sợ ánh sáng nữa. Trở lại vì tôi không muốn người khác phải lo âu vì tôi nữa.

Đọc tiếp

%d bloggers like this: