Ban Mê Thuột

Mừng quá, cứ ngỡ bài thơ đã  bỏ mà đi xa.  Chỉ thuộc  hai câu: Phố chỉ mấy con đường/ Quẩn quanh ngày lính thú… Không ngờ hôm nay tìm lại được. Từ một diskette cũ.

Xin chép lại:

 Ban Mê Thuột 

Phố chỉ mấy con đường
Quẩn quanh ngày lính thú
Trời bụi mù, mưa mù
Đỏ xứ Buồn Muôn Thuở

đọc tiếp

%d