Về với núi

……………………………

Ở đây đèo ải ngăn sinh lộ
Trăm đứa lên có mấy kẻ về
Giày trận bám bùn mưa tối mặt
Mùa hè gió thốc bụi tê tê…

Thanh niên ta bỏ miền trung thổ
Theo mảng mây trời trên bản xa  
Núi dựng. Rừng bạt rừng. Lá mục

Mời đọc tiếp

%d bloggers like this: