Sáng tác của Trần Hoài Thư

Thị trấn cà phê hoa

Tùy bút Thị trấn cà phê hoa  được viết vào tháng 3-75 và được đăng trên Tạp chí Thời Tập số phát hành  vào tháng tư năm 1975.  Số báo mang chủ đề Văn chương trước tình thế mới , không phát hành rộng rãi kịp. Chỉ có một số người may mắn có được. Nó được xem là số báo cuối cùng của miền Nam.

(Click hình để đọc)

Back To Top
%d bloggers like this: