Thị trấn cà phê hoa

Tùy bút Thị trấn cà phê hoa  được viết vào tháng 3-75 và được đăng trên Tạp chí Thời Tập số phát hành  vào tháng tư năm 1975.  Số báo mang chủ đề Văn chương trước tình thế mới , không phát hành rộng rãi kịp. Chỉ có một số người may mắn có được. Nó được xem là số báo cuối cùng của miền Nam.

(Click hình để đọc)

%d bloggers like this: