Ban Mê Thuột – Những ngày tháng khó quên

Một trang phụ được thực hiện do từ cảm xúc sau khi đọc trên Blog Phay Van chuyên đề Ban Mê Thuột. Phụ blog này  gồm những bài viết lấy bối cảnh về những tháng ngày chúng tôi có mặt ở BMT trước năm 1975:

– Khi mùa hoa cà phê nở
– Bản đồ BMT  trước 1975
–  Ban Mê Thuột – Ngày đầu ngày cuối (văn)
– Ban Mê Thuột, mùa cỏ may (văn)
– Bệnh xá Mùa Xuân (văn)
– Quán đợi hoàng hôn (văn)

.Xin click vào hình

%d