Bài thơ đầu đời của tôi

Tôi đến với văn chương khi tôi là sinh viên đại học khoa học Huế năm thứ nhất. Bài văn đầu là Nước Mắt Tuổi thơ được chọn đăng trên tạp chí Bách Khoa vào năm 1966. Và bài thơ Chuyến Phà Đầu Xuân cũng được đăng trên tạp chí này ít lâu sau, Chính hai bài thơ và văn này đã  đưa đẩy tôi vào cõi văn chương, mãi đến tận bây giờ,

Đọc lại bài thơ, thấy lại một thời  khi chưa thật sự lao vào cõi dữ. Xin được post

[Tro lai trang chinh]

%d bloggers like this: