Sáng kiến thổ tả: Bìa cứng thực hiện bằng giấy dán tường

Sáng nay, tôi xin được chia sẻ niềm vui về một sáng kiến mà tôi đã tìm ra. Và đã thực hiện mấy năm nay.

Đó là giấy dán cho  bìa cứng.

Bạn chắc thấy nhiều cuốn sách dán bằng giấy láng. Chắc bạn nghĩ chuyện này quá dễ. Chỉ việc dùng tờ giấy láng (glossy paper, coated paper) khổ lớn hơn cái bìa, rồi dùng keo, hồ phết phía trong, và dán phủ lên bìa cứng.

Không phải vậy đâu. Nếu bạn phết keo, hồ vào  mặt trong, nước sẽ thấm ra mặt ngoài, và chữ hay hình ảnh ở mặt ngoài sẽ nhòa, sẽ bị thấm nước.
Bạn phải dùng lọai giấy đặc biệt khỏi bị thấm nước. Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa biết là ở nhà in lớn, họ mua lọai giấy này ở đâu nữa.

Nhưng mà, nếu bạn tìm được, thì bạn làm sao in được với cái khổ quá lớn (khổ tabloid 11×17 inch) ?  Máy in laser màu để in khổ lớn giá rất cao, có thể cả ngàn đo la.

Như vậy có hai vấn đề được đặt ra và phải giải quyết:

1. Tìm lọai giấy có khả năng không cho thấm nước.
2. Tìm cách in giấy khổ lớn với cái máy in  color laser căn bản hiện nay chỉ  có thể in tối đa là size legal ( 8.5 x14).

Đây là một sự thách đố của trí tuệ.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: