Blog phụ: Viết dưới trời khói lửa

Chúng tôi đã thực hiện thêm một Blog phụ: Viết dưới trời khói lửa, địa chỉ:
thambao.wordpress.com
Trong tương lai, chúng tôi sẽ delete những bài post liên quan đến chủ đề trên ở Blog này.
Trân trọng thông báo.