Di sản văn chương miền Nam: Thi phẩm Vọng của Nguyễn Đức Sơn (bổ túc lần 1)

Anh nhắm mắt đuổi theo và đã ngửi
một chút quần áo lót của hồng nhan
trời đã tà hạnh phúc cũng vừa tan
Anh quì  xuống thử bắt đầu sám hối…

Vọng – thi phẩm của Nguyễn Đức Sơn, An Tiêm xuất bản lần thứ nhất năm 1972, tranh bìa Ngọc Dũng.

Thư Quán Bản thảo sưu tầm.

Đọc nội dung Vọng (bổ sung )

%d