Nguyệt san Văn hóa VN tháng 10 &11 – 1965 số đặc biệt về thi hào Nguyễn Du

Nguyệt san Văn Hóa Việt Nam – số tháng 10&11 năm 1965,  kỷ niệm Đệ nhị bách chu niên thi hào Nguyễn Du do Nha Văn Hóa Tổng Bộ Văn Hóa VNCH xuất bản. Sách dày 364 trang, gồm bài viết bằng hai thứ tiếng:  Việt và Anh . Thư Ấn Quán sưu tầm và tái bản trong Tủ Sách Di Sản Văn Chương Miền Nam

Đọc nội dung (E book)

%d bloggers like this: