Di sản văn chương miền Nam: Giới thiệu một tập thơ say của một nhà thơ nữ

TÚY CA
thi phẩm của Hoàng Hương Trang

GỒM 23 BÀI THƠ  CHỌN LỌC SÁNG TÁC  TRONG NĂM 1970 VÀ NĂM 1971. ĐÃ ĐƯỢC  TÁC GIẢ VẼ THÀNH MỘT BỘ TRANH THEO LỐI ĐỘC ĐÁO DO TÁC GIẢ TÌM RA, ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ TRANH ” THỦ BÚT HỌA”, PHỐI HỢP GIỮA HỌA  VÀ THƠ CỦA CHÍNH TÁC GIẢ. THỰC HIỆN BẰNG SƠN DẦU. ĐÃ TRIỂN LÃM TẠI HỘI TRƯỜNG MIỀN VĨNH-NGHIÊM, DO NHA TUYÊN ÚY PHẬT GIÁO VÀ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM BẢO TRỢ NGÀY 6 THÁNG 2 NĂM 1972.

 THƯ ÂN QUÁN SƯU TẦM IN LẠI, TRONG TRONG TỦ SÁCH DI SẢN VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM.
DÀNH ĐỂ TẶNG – KHÔNG BÁN.

ĐỌC TOÀN BỘ  THI PHẨM (E Book)

http://thtbackup.files.wordpress.com/2012/02/tuy-ca-for-blog-2.pdf

%d bloggers like this: