Di sản văn chương miền Nam: tạp chí Văn tháng 3 năm 1968 – chủ đề Viết trong khói lửa

Văn số 100 &101  phát hành 1-3-1968 gồm những sáng tác của  Phan Du, Duy Năng, Dương Nghiễm Mậu, Cao Thoại Châu, Tạ Tỵ, Vũ Đinh, Nguyễn Mạnh Côn, Phan Lạc Tiếp, Thái Tú Hạp, Nguyễn Lệ Tuân, Trần Hoài Thư, Hồ Minh Dũng… (Click hình bìa để đọc)

 

 

 

%d