Võ Hồng Nga

Xác lớn như Mỹ đen
Trên vai là đại liên
Đôi mắt lồi như  ốc
Trên gương mặt thật hiền


Bị cận kính không mang
Hành quân không thấy đường
Lính bò thì lại đứng
Lính đi thì lại dừng

Anh em chọc, cứ câm
Anh em rầy, cứ nín
Mày sao không mang kính
Tao dốt chữ, đâu cần

Tháng năm trên Kỳ Sơn
Đơn vị bị phục binh
Lính nhào tìm chỗ ẩn
Nga vẫn đứng tội tình !

Ngày hôm sau lấy xác
Nga nằm ngửa, tay xuôi
Tóc quắn vì bom thui
Như Mỹ đen in hệt…

%d