Truyện ngắn 12 tác giả

Tạp chí Thư Quán Bản Thảo vừa nhận được Truyện ngắn 12 tác giả, do nhà Thanh Niên xuất bản, nhà văn Nguyên Minh – người  chủ biên – từ VN biếu tặng.

Đây là một tập truyện rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là từ trước tới bây giờ, đây là lần đầu có một tác phẩm qui tu 12 cây bút  mà một thời trước 1975 họ đã được xem như  những cây bút trẻ, thường xuyên có mặt bên nhau trên các tạp chí Văn, Ý Thức, Bách Khoa v.v….  Một nửa ở trong nước. Và một nửa ở ngoại quốc.
đọc tiếp

Võ Quang Yến với Cây Nhà Lá Vườn

Tạp chí Thư Quán Bản Thảo vừa nhận được tác phẩm “Cây Nhà Lá Vườn” do  tác giả Võ Quang Yến gởi tặng từ Pháp. Sách được xuất bản bởi nhà xuất bản Đà Nẵng năm 2008.

Tập sách dày 504 trang,  gồm 47 chương.  Mỗi chương là một bài tản mạn về một loại  cây nhà lá vườn. Cứ đọc lên những nhan đề cũng đủ cho chúng ta thấy một tâm hồn đầy ấp ca dao trong  tâm hồn của một nhà khoa học. Tác giả nguyên là một cây bút rất quen thuộc về lảnh vực khoa học của tạp chí Bách Khoa trước đây. Ông tốt nghiệp tiến sĩ hóa học Sorbonne vào năm 1962, và đã trải qua rất nhiều năm tháng  trong lảnh vực khảo cứu hóa chất, nên tầm nhìn của ông đối với vấn đề đáng để chúng ta tin cậy.

Xin được cám ơn tác giả, và xin được post  lại một số bài mà tác giả cho phép

Thơ Vũ Hữu Định Toàn tập

gồm những bài thơ được sưu tập từ các thư viện thuộc  đại học Yale, Cornell, và từ  những tư liệu của thân nhân, bạn bè của nhà thơ Vũ Hữu Định trước cũng như  sau 1975

Thư Ấn Quán xuất bản tại Hoa Kỳ
Lần thứ nhất tháng ba năm 2006
Tái bản và bổ sung: tháng 1-2010

Ấn bản đặc biệt của tạp chí Thư Quán Bản Thảo dành tặng thân hữu