4 thoughts on “Viết lúc 4AM (3)

 1. Kính thưa chú,
  Có lẽ đúng, ông trạc tuổi chú đó. Ông có viết và dịch sách về nghiên cứu, quản trị marketing, kinh tế vi mô…
  Khi được học với ông thì cháu chỉ biết mình may mắn vì được học với một trí thức chế độ cũ. Nay mới biết thêm về ông.
  Cháu xin cảm ơn chú.

 2. Mời cháu đọc “thơ Trần Xuân Kiêm” và tiểu sử tóm tắt của TXK được post hôm nay. Chú không biết gì về ông sau 1975,
  Cám ơn cháu đã hỏi thăm và đọc Blog THT.

 3. Năm 1996 cháu có được học môn Marketing research với Ts. Trần Xuân Kiêm. Không biết có phải ông là người được đề cập trên đây?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.