Võ Quang Yến với Cây Nhà Lá Vườn

Tạp chí Thư Quán Bản Thảo vừa nhận được tác phẩm “Cây Nhà Lá Vườn” do  tác giả Võ Quang Yến gởi tặng từ Pháp. Sách được xuất bản bởi nhà xuất bản Đà Nẵng năm 2008.

Tập sách dày 504 trang,  gồm 47 chương.  Mỗi chương là một bài tản mạn về một loại  cây nhà lá vườn. Cứ đọc lên những nhan đề cũng đủ cho chúng ta thấy một tâm hồn đầy ấp ca dao trong  tâm hồn của một nhà khoa học. Tác giả nguyên là một cây bút rất quen thuộc về lảnh vực khoa học của tạp chí Bách Khoa trước đây. Ông tốt nghiệp tiến sĩ hóa học Sorbonne vào năm 1962, và đã trải qua rất nhiều năm tháng  trong lảnh vực khảo cứu hóa chất, nên tầm nhìn của ông đối với vấn đề đáng để chúng ta tin cậy.

Xin được cám ơn tác giả, và xin được post  lại một số bài mà tác giả cho phép

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: