Thơ từ cõi nhiễu nhương

NHIỀU TÁC GIẢ

THƠ TỪ CÕI NHIỄU NHƯƠNG
TẬP I

Ấn bản đặc biệt của Tạp Chí  Thư Quán Bản Thảo

Tập họp những bài viết trên Thư Quán Bản Thảo về tác phẩm / tác giả miền Nam 
Sách dày 456 trang, xuất bản tại Hoa Kỳ 2010

LỜI MỞ ĐẦU

Để có thể giúp bạn  đọc được dễ dàng trong khi cần tài liệu tham khảo, cũng như giúp những người it có cơ hội tiếp cận với cõi thơ miền Nam, nhà xuất bản Thư Ấn Quán đã tập họp những bài viết về tác phẩm/tác giả  của miền Nam trước 1975 đã đăng trên tạp chí Thư Quán Bản Thảo từ trước đến nay, để gom chung thành một tập lấy tên là Thơ Từ Cõi Nhiễu Nhương.
Vì số trang có hạn, chúng tôi chỉ có thể đăng tối đa hai bài viết về mỗi tác giả và 8 bài thơ trích. Trường hợp quí bạn nào cần tham khảo thêm về những nhà thơ có mặt này , xin cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ gởi đến quí bạn những số TQBT mang chủ đề đặc biệt về tác giả liên hệ cũng như tác phẩm của họ mà chúng tôi  đã may mắn sưu tầm và xuất bản,,,

Cuốn sách này chỉ là tập đầu. Trong tương lai, nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ xuất bản tập II… bao gồm những nhà thơ vắng mặt trong tập này.

Trân trọng.

Thay mặt
Trẩn Hoài Thư

Chủ trương nhà xuất bản Thư Ấn Quán
(Hoa Kỳ tháng 8-2010)

MỤC LỤC

* chú ý: Vì việc dàn trang (layout) từ trang sách lên trang mạng đòi hỏi thời gian nên tạm thời  chỉ có một số tác giả có bài được post.  Chúng tôi hy vọng sẽ sớm hoàn tất việc post toàn bộ cuốn sách lên Mạng. Cám ơn quí bạn đã có lòng ghé thăm và đọc.

Trang    Tác giả        Người viết

   Hoài Khanh    Đặng Tiến,  Trần Phong Giao
37   Hoàng Xuân Sơn    Cao Vị Khanh
57   Lâm Anh   Nguyễn Lệ Uyên
71   Lê văn Trung Trần văn Nam, Trần Hoài Thư
89   Linh Phương  Nguyễn Lệ Uyên
107 Lữ Quỳnh  Khuất Đẩu, Đỗ Hồng Ngọc
123 Nguyễn Bắc Sơn  Từ Thế Mộng, Đặng Tiến
155 Nguyễn Nho Sa Mạc  Đặng Tiến,  Nguyễn Vy  Khanh
177 Phạm Cao Hoàng Trần Hoài Thư, Cao Thoại Châu
199 Phạm Ngọc Lư    Khuất Đẩu, Nguyễn Lệ Uyên
225 Phan Nhự Thức  Luân Hoán
255 Thành Tôn   Trần văn Nam, Trần Hoài Thư
281 Trần Dzạ Lữ    Trần Doãn Nho, Nguyễn Vy Khanh
317 Trần Hoài Thư   Nguyễn Lệ Uyên, Phạm văn Nhàn
345 Trần Kiêu Bạt  Trần văn Sơn,  Lương Thư  Trung
363 Trần Phù Thế    Nguyễn Cát Đông, Lê văn Trung
381 Trần văn Sơn   Phạm văn Nhàn
397 Từ Thế Mộng   Đặng Tiến, Lê văn Trung
427 Vũ Hữu Định  Nguyễn Lệ Uyên, Đặng Tiến

 


 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: