One thought on “THT: Viết lúc 4 AM (1)

  1. Thăm Anh! Thật không ngờ Anh đã bắt đầu ngày mới & làm việc từ hồi 3 giò sáng? Vậy là có thể tin rằng, Sức khỏe hãy còn…dẻo dai! Rất vui! Trong lúc đó, Đặng Tấn Tới đã bị giải phẩu não 2 lần trong 3 năm – bây giờ SK rất yếu.. Từ Sg T vừa goi về thăm tôi ( gần năm nay chỉ có 2 lần gọi.- thường tôi gọi qua DK đẻ hỏi thăm ) – Hỏi thăm tình trạng SK – T cho biết : ” Gay lắm, nay tay chân yếu nhiều rồi!”. Hỏi Tết gắng về quê thăm chơi một hai tháng rồi vào lại chờ tái khám được không – T ” chưa biết được, cậu à! “. Chiều hôm qua, lại được tin Nguyễn An Đình ( ở An ngãi – chắc anh còn nhớ? ) lại được chở đi cấp cứu ở BV Quinhon vì bênh tim! Đang thở oxy! Đọc ” Viết Lúc 4 h Sáng ” & Thơ của Anh – tôi thêm niềm tiin & an ủi! Chúc Anh mạnh giỏi để tiếp tục làm thêm những gì cần làm cho quê nhà & bạn bè nhé?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.