Rong bút – Sưu tầm thơ Lâm Vị Thủy

Tôi mới download gần 60 trang tài liệu hướng dẫn của WORDPRESS để nghiền ngẫm. Hy vọng trong tương lai, trang Blog này sẽ được tươi mát hơn, dễ dàng truy cập hơn, và ít ra cũng mang một điều gì có thể giúp  quí bạn  trong  công việc hồi phục di sản văn chương miền Nam.

Suốt cả tháng nay, tôi lu bu với bài vở cho Thư Quán Bản Thảo số 49 phát hành vào tháng 12-2011. Dĩ nhiên tháng 12 thì phải có bài về Giáng Sinh. Nhưng  tháng 12 đánh dấu thêm một sự kiện khác. Đó là việc tạp chí bước vào năm thứ 11. Còn nữa. Một mối bận tâm lớn nhất của tôi là làm sao sưu tập tài liệu tác phẩm của nhà thơ Lâm Vị  Thủy.  Quí bạn muốn biết tại sao, xin cứ Search GOOGLE “Lâm Vị Thủy” thì sẽ biết tại sao. Thơ tình của ông quá hay. Nhưng ít người biết đến ông. Chỉ có 5 bài thơ Lâm Vị Thủy được post trên NET. Ông nguyên là một giáo sư Việt Văn của nhiều trường tư thục ở SG, một nhà thơ tài hoa. vậy mà cuộc sống của ông sau năm 1975 thì cùng cực cô đơn, cùng cực nghèo túng, không biết giờ này ông sống chết thế nào… Nếu không giới thiệu Ông thì giới thiệu ai bây giờ?

Tôi đã cố liên lạc với một số thân hữu, nhất là những người ngày trước từng biết ông, nhưng không ai biết, không ai nhớ.

Ôi đời một nhà thơ miền Nam là như vậy đó.

Và cũng vì tiếng  gọi vô hình thôi thúc ấy, cho nên bằng mọi giá, tôi phải lái xe lên thư viện Cornell, để mượn tất cả số Phổ Thông trước 1975 từ năm 1962 – 1973, bởi vì tôi biết thơ ông thường đăng trên PT. Lái xe một mình suốt 5 tiếng cho một lần đi,  khi đôi mắt quá yếu, nhất là vào ngày Mông 7 Tết vừa qua, tôi suýt gây một tai nạn thảm khốc và tự hứa sẽ không bao giờ đi Cornell nữa. Chẳng ai biết, chẳng ai bận tâm. Có Lâm Vị Thủy thì cũng tốt, mà không có thì cũng chẳng ai cần thắc mắc.  Bao nhiêu năm qua, không ai đặt một câu hỏi. Học trò của thầy LVT cũng chẳng đặt câu hỏi.

Chỉ có một mình tôi. Tôi hỏi Google, nhưng cũng chịu thua.

May mà nhờ thư viện Cornell. Cám ơn vạn lần trường đại học này đã ra tay cứu độ, gìn giữ di sản văn học miền Nam. trong đó có thi phẩm Sao Em Không Về Làm Chim Thành Phố của nhà thơ Lâm Vị Thủy, do Huyền Trân xuất bản năm 1963. Cám ơn một nơi chẳng dính líu gì đến văn học VN, mà bảo tồn nó trong lầu cao, trong ngăn tủ, trong bìa bọc…

Để tôi biết thêm là bài thơ Sao Em Không Về Làm Chim Thành Phố mà một số Trang Mạng đã post, thiếu sót trầm trọng. Tổng cọng 125 câu, nhưng chỉ  post 80 câu, thiếu đến 45 câu !

Tôi đã hiểu tại sao rồi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: