Chuyển đổi từ VNI sang Unicode qua Unikey

Ví dụ bạn nhận một bài  được đánh máy bằng font VNI-TIMES. Bạn cần phải hoán chuyển sang Unicode mới có thể đọc được. Unikey có một utility hay function (công cụ) có thể dễ dàng hoán chuyển.

Unikey là một nhu liệu rất phổ thông, dễ sử dụng, có thể chuyển đổi dễ dàng từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ từ VNI sang Unicode.

Trước hết bạn phải install nhu liệu Unikey vào máy. Nhu liệu này miễn phí. Bạn có thể dùng Google search “Unikey”.

Sau khi install, nếu thành công, dưới cùng, góc phải của màn ảnh sẽ hiện ra icon nhỏ trong icon có chữ E (English). Bạn cần phải click vào cái ô icon này để chuyển qua V (Vietnamese).

– Muốn chuyển dạng (format conversion), bạn nhấp con chuột (bên phải), một list sẽ hiện ra. Bạn click vào “công cụ”. Một bảng khác sẽ hiện, và bạn theo cách chỉ dẫn trên screen. Nguồn: VNI Windows. Đích: Unicode. Check- box vào ô “Chuyển mã clipboard”

Nhớ rằng, trước khi check- box vào ô này, bạn cần phải copy hay có thể cut toàn bài vào clipboard  bài bạn muốn đổi dạng.

Sau khi click OK, screen sẽ cho biết sự chuyển đổi thành công. Bạn chỉ cần paste vào WORD document.

2 Replies to “Chuyển đổi từ VNI sang Unicode qua Unikey”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: