Đêm trở lại New Jersey

Từ giã bạn, 7 PM, Virginia
Từ giã những tiếng cười, tiếng nói
Âm vang chưa đủ vang cả nhà hàng
Mà sao cứ vang theo con đường dài đêm tối

Dù biết rằng, gặp rồi từ ly
Dù cái bắt tay chỉ níu theo ly biệt
Dù mỗi lần gặp là mỗi lần vui mừng
Như thấy mình còn may mắn
Được thấy lại người thân
Được sống lại một thời
Được nói với nhau bao nhiêu điều, bao nhiêu chuyện

Để rồi, xe lại trở về
Bỏ lại đàng sau
Đêm

Lao về  phía trước
Đêm

Con đường xuyên bang 5 lanes
Ta thênh thang cùng nỗi cô đơn chùng nặng
Qua những thị trấn lên đèn
Qua những khu rừng đen tối
Qua dốc, qua sông

Có chuyến xe nào chở nỗi buồn bã này
Để tôi trải chiếu chăn cho đêm còn lại
Mất ngủ.

5/14/2010

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d