Blog Trần Hoài Thư

Month

May 2010

Đêm trở lại New Jersey

Từ giã bạn, 7 PM, Virginia Từ giã những tiếng cười, tiếng nói Âm vang chưa đủ vang cả nhà hàng Mà sao cứ vang theo con đường dài đêm tối Dù biết rằng, gặp rồi từ ly Dù cái… Continue Reading →

Chào bạn !

Bạn khỏe không? Sáng nay, vùng tôi ngụ, trời lành lạnh. Dù biết rằng, vào trưa, sẽ không chịu nổi cảnh ngồi trong xe, nhưng giờ đây vẫn mang chiếc áo ấm. Pha ly trà. Nhai tóp tép vài hạt… Continue Reading →

© 2019 Blog Trần Hoài Thư — Powered by Powered by WordPress.com.

Theme by Anders NorenUp ↑

%d bloggers like this: